Marrëveshje  Bashkëpunimi me Ministrinë e Brendshme dhe  Prokurorinë e Përgjithshme

Marrëveshje  Bashkëpunimi me Ministrinë e Brendshme dhe  Prokurorinë e Përgjithshme

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Ministrinë e Brendshme dhe  Prokurorinë e Përgjithshme në Shqipëri “Për ruajtjen e përkohshme të objekteve të sekuestruara pjesë e trashëgimisë kulturore”. Në kuadër të kësaj marrëveshjeje synohet:

  • Koordinimi, monitorimi dhe bashkëpunimi në gjurmimin, kapjen, sekuestrimin, ruajtjen dhe ruajtjen e specializuar të objekteve të trashëgimisë kulturore dhe/ose konfiskimin e tyre të dyshuar për vjedhje ose trafikim të kryer nga persona fizikë dhe/ ose persona juridikë.
  • Nga detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e mësipërme, IKRTK është institucioni përgjegjës që do të administrojë dhe ruaj objektet e dyshuara si trashëgimi kulturore të sekuestruara nga operacione të ndryshme të policisë së shtetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *