KONTAKT

Stafi i IKRTK-së programi i Trasparencës

Nr Emër Mbiemër Pozicioni Email zyrtar 
1 Kiara XHELILI Drejtor kiara.xhelili@ikrtk.gov.al
2 Donald BAZE Përgjegjës i Sektorit të
Inventarizimit,Katalogimit të
Pasurive Kulturoredhe Botimeve
donald.baze@ikrtk.gov.al
3 Megi QILIMI Specialist i Sektorit të Zyrave Rajonale Eksportit dhe Antitrafikut të Pasurive Kulturore megi.qilimi@ikrtk.gov.al
4 Tedi BUSHAJ Specialist Jurist tedi.bushaj@ikrtk.gov.al
5 Ferdinand YZEIRI Specialist Katalogimi ferdinant.yzeiri@ikrtk.gov.al
6 Elton ÇEÇA Specialist Finance elton.ceca@ikrtk.gov.al
7 Anxhela HOXHA Specialist Katalogimi anxhela.hoxha@ikrtk.gov.al
8 Enkeleda LILE Specialist Sektori i Zyrave Rajonale Eksportit dhe Antitrafikut të Pasurive Kulturore enkeleda.lile@ikrtk.gov.al