IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TE TRASHËGIMISË KULTURORE NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE   Instituti Kombëtar i Regjistrimit te Trashëgimisë Kulturore, adresa Rruga “Aleksandër Moisiu” Nr. 76 ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë shpall 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:   Specialist  Jurist Sektori i Shërbimeve Mbështetëse  – Kategoria e pagës IV-b. * […]