IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Njoftim i rëndësishëm

Të nderuar, Në kuadër të masave të marra nga Ministria e Shëndetësisë, lidhur me parandalimin e shpërndarjes së virusit COVID-19, me qëllim që të MOS ndërpritet aktiviteti i Institutit Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, ju lutemi që të evitoni ardhjet në ambientet e institucionit deri më datë 23 MARS 2020. Për kryerjen e procedurave […]