IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit

Sokol Muça

Email:      Sokol.Muça@ikrtk.gov.al

Tel:           04 2226903

Adresa:     Rr.“Aleksandër Moisiu”, ish Kinostudio, kati III, Tiranë.

Orari Zyrtar:

E Hënë- E Enjte      08:00-16:30

E Premte                   08:00-14:00