IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Fushata Kombëtare e Leximit “Takohemi për një libër” 2017 “LiriLibri” dhe 200 aktivitete leximi në të gjithë Shqipërinë

Nis një nga projektet e programit  “Edukimi përmes kulturës”,  prioritet i qeverisë shqiptare dhe  Ministrisë së Kulturës, duke  shpallur muajin nëntor, muajin e leximit për vitin 2017. Nisur nga përvoja e vitit të kaluar ku fushata përfshiu gjithë vendin, edhe këtë vit në fushatë të ftohen për bashkëpunim bibliotekat, libraritë, shkollat, universitetet, bashkitë si dhe të […]