IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Kalendari artistik sjell koncerte, festivale, promovime, ekspozita, art kontemporan,  në qytete, site arkeologjike dhe zona turistike me qëllimin që informacioni i dhënë t’i shërbejë publikut, medias dhe pushuesve të sezonit.

 

 

 

 

Kalendari Turistik i Aktiviteteve 2018 

Institucionet e Trashëgimisë të vizitueshme në sezon turistik 2018