IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

 

Stafi i QKIPK-së programi i Trasparencës

Nr Emër Mbiemër Pozicioni Email zyrtar / Cel
1 Silva BRESHANI Drejtor silva.breshani@qkipk.gov.al

+355694060095

2 Përgjegjës i Sektorit të
Inventarizimit,Katalogimit të
Pasurive Kulturoredhe Botimeve
3 Aida BOJDANI Specialist Katalogimi aida.bojdani@qkipk.gov.al
4 Suela KONOMI Specialist Jurist suela.konomi@qkipk.gov.al
5 Ferdinand YZEIRI Specialist Katalogimi ferdinant.yzeiri@qkipk.gov.al
6 Elton ÇEÇA Specialist Finance elton.ceca@qkipk.gov.al
7 Aurel VRENOS Specialist IT aurel.vrenos@akshi.gov.al
8 Donald BAZE Specialist Katalogimi donald.baze@qkipk.gov.al