IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit

Silva Breshani

Email:      Silva.Breshani@qkipk.gov.al

Tel:           04 2226903

Adresa:     Rr.“Aleksandër Moisiu”, ish Kinostudio, kati III, Tiranë.

Orari Zyrtar:

E Hënë- E Enjte      08:00-16:30

E Premte                   08:00-14:00