IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

 

Stafi i IKRTK-së programi i Trasparencës

Nr Emër Mbiemër Pozicioni Email zyrtar / Cel
1 Sokol MUÇA Drejtor sokol.muca@ikrtk.gov.al
2 Donald BAZE Përgjegjës i Sektorit të
Inventarizimit,Katalogimit të
Pasurive Kulturoredhe Botimeve
donald.baze@ikrtk.gov.al
3 Megi QILIMI Përgjegjës i Sektorit të Zyrave

Rajonale Eksportit dhe Antitrafikut

të Pasurive Kulturore

megi.qilimi@ikrtk.gov.al
4 Tedi BUSHAJ Specialist Jurist tedi.bushaj@ikrtk.gov.al
5 Ferdinand YZEIRI Specialist Katalogimi ferdinant.yzeiri@ikrtk.gov.al
6 Elton ÇEÇA Specialist Finance elton.ceca@ikrtk.gov.al
7 Specialist Katalogimi